Page d’accueil • Sommaire de ce numéro • Contribution de texte et de courrier: Editeurs@tanbou.comResous ak infòmasyon sou kreyòl ayisyen

Ressources et informations sur le créole haïtien / Resources and informations on Haitian Creole

Atik sou sit sa yo esplike objektif “MIT Haiti Initiative”:

http://oeit.mit.edu/blog/oers-and-active-learning-haiti

http://edutechdebate.org/cultural-heritage-and-role-of-education/mit-haiti-initiative-uses-haitian-creole-to-make-learning-truly-active-constructive-and-interactive/

Epi n ap prepare yon atelye sou lidèchip ak MIT Sloan :

www.necn.com/05/07/14/MIT-launching-initiative-to-help-Haiti/landing_business.html?blockID=866134

Diskou Minis Rose-Anne Auguste sou kreyòl ayisyen nan sit :

www.youtube.com/watch?v=T7EgFXnbCZ8

Gen yon videyo sou deba sou wòl kilti nan devlòpman ekonomik nan sit sa :

http://webtv.un.org/meetings-events/index.php/watch/part-1-culture-and-sustainable-development-in-the-post-2015-development-agenda-thematic-debate/3538702177001

Diskou direktè UNESCO Irina Bokova sou sit :

http://webtv.un.org/watch/irina-bokova-unesco-culture-and-sustainable-development-in-the-post-2015-development-agenda-thematic-debate/3538172516001/

Ale nan fichye pi devan an pou wè foto (ki sou DropBox). W’ap jwenn plizyè bèl foto sou inisyativ la :

www.dropbox.com/s/19o4n9e64xpjvms/photos_for_NSF_highlights_20140509.pptx

Men adrès kote nou ka al gade videyo sou Zouti nimerik pou anseyan ak etidyan biyoloji ann Ayiti:

www.youtube.com/watch?v=h2JPOqFfnCg

www.youtube.com/watch?v=MJ2n660MnkM

www.youtube.com/watch?v=LPbpYkvjluU

www.youtube.com/watch?v=JqPE5eun8T4

www.youtube.com/watch?v=LwMzrd8kr6c

www.youtube.com/watch?v=w0TrOm7ypT8

—konpile pa Tanbou koutwazi Michel DeGraff / MIT Linguistics & Philosophy http://mit.edu/degraff, http://haiti.mit.edu

Page d’accueil • Sommaire de ce numéro • Contribution de texte et de courrier: Editeurs@tanbou.com